» artykuły bieżące 
» artykuły archiwalne, listy otwarte, korespondencja 
- Spadek teksaski. List do Prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej
- List otwarty - Prezydent P.O. George Bush. Polityka USA.
- List otwarty - Prezydent USA George Dablju Bush. Polityka USA.
- Spadek teksaski. List do Gubernatora Stanu Teksas
- Spadek teksaski.List do Prezydenta Lecha Wałęsy
- Polska nadal w okowach zadłużenia
- Polska w cieniu rocznicowych wspomnień. Straty wojenne.II wojna światowa.Finanse
- Jeszcze wokół zadłużenia Polski
- Ten spadek ma wartość 1,5 mld dolarów. Kiedy Dębiccy odzyskają swój kawałek Teks
- Uwagi na temat udziału studentów w pracach naukowo-badawczych, rozwojowych [...]
- O wyższy poziom doktoratów z zakresu nauk ekonomicznych
- Kobieta w społeczności akademickiej
- Próba zastos. rachunków gospodarstw kolektywn. dla analizy ekonometrycznej [...]
» artykuły archiwalne nieopublikowane 
- Adwersarzom nicejskich ustaleń gwoli przypomnienia. Polska. Europa. II wojna św.
- Fatalna pomyłka. Jugosławia.Kosowo.Zniszczenia wojenne. Stosunki miedzynarodowe.
- Kobieto obudź się, idzie NOWE
» inne 
- Sprawozdania - Komisje Naukowe PAN O/Kraków. Polska. Zadłużenie krajów. Złoto.
- Ludwik Napoleon Dębicki - curriculum vitae. Spadek teksaski.USA.Polska.

 
     
 
   
  strona główna

Wprowadzenie


 


Już od 9 roku życia, za przyczyną mego nazwiska, zetknąłem się ze sprawą tzw. „Spadku teksaskiego”, a w związku z tym, tak czy inaczej     i z Ameryką. To właśnie, początkowo, było przyczyną moich otwartych listów do ważnych osób ze świata politycznego i prezydentów takich państw jak Stany Zjednoczone Ameryki i Polska.


 


Dzisiaj, gdy piszę te słowa, tj. 29 września 2010 roku mogę, w pewnym sensie, uważać się za uprawnionego do zabrania znowu głosu w sprawie wojny czy pokoju, bo prawie wszystkie moje poprzednie wypowiedzi, zawarte w mych artykułach i otwartych listach do VIP, niestety się sprawdziły.


 


Ponadto, ukończyłem już 97 rok życia, przeżyłem więc 2 wojny światowe i kilka pomniejszych. Coś niecoś więc widziałem i coś niecoś słyszałem    i poniekąd z tego wszystkiego także coś niecoś i zrozumiałem i dlatego chcę ponownie zabrać głos, bo wydaje mi się, że toczona obecnie światowa dyskusja na temat wojny i pokoju jak ognia unika ujawnienia prawdziwych przyczyn zaistniałych zagrożeń dla tego właśnie pokoju,      a zagrożenia stają się coraz groźniejsze i mogą spowodować wybuch     3-ciej wojny światowej. 
     
   
 
licznik odwiedzin - 29482208        | mapa strony | © 2005-2009
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS